Nhà máy PPS


  • Ngành Nghề:Dầu nhờn
  • Vị Trí:Thilawa SEZ-A, Myanmar
  • Tổng Thầu:Suntac E&C
  • Quy Mô:6,294 m2

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN