Nhà kho lazada

  • Ngành Nghề:Thương Mại Điện Tử
  • Vị Trí:Manila, Philippines
  • Tổng Thầu:ATAD
  • Quy Mô:53.000 m2
NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN