NHÀ MÁY BOXPAK

  • Ngành Nghề:Hộp giấy
  • Vị Trí:Thilawa SEZ-A, Myanmar
  • Tổng Thầu:Dawn Construction
  • Quy Mô:23,029 m2

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN