Tuyển thợ cơ khíYêu cầu

* Trình độ chứng chỉ:

- Bằng nghề về gia công cơ khí

* Kinh nghiệm làm việc:

- Sẽ được đào tạo lại trong nhà máy

* Kiến thức:

- Biết vận hành máy gia công cơ khí

- Biết sử dụng dụng cụ, dao cụ và đồ gá

- Biết sử dụng dụng cụ đo

- Biết sử dụng thiết bị nâng

* Tuân thủ

- Các quy định an toàn trong nhà máy

- Các quy trình đã được thiết lập

* Kỹ năng/Khả năng:

- Chịu học hỏi

- Biết sắp xếp công việc

* Mục tiêu công việc:

1. Chịu trách nhiệm tuân thủ và đảm bảo sự an toàn của nhà máy trong suốt quá trình sản xuất

2. Tuyệt đối tuân thủ các quy định, quy trình triển khai trong nhà máy và quá trình sản xuất

3. Thực hiện theo kế hoạch sản xuất

- Căn cứ vào kế hoạch được tổ trưởng giao hàng ngày, phải hoàn thành theo yêu cầu về tiến độ, chất lượng.

- Thực hiện các công việc quét thẻ, làm vệ sinh 5S, bảo dưỡng máy định kỳ theo quy định nhà máy

- Phản hồi ngay với quản lý trực tiếp khi phát hiện các vấn đề không an toàn trong nhà máy, lỗi về chất lượng, tiến độ thực hiện trong ngày không đạt yêu cầu

4. Ghi nhận thành tích:

- Vận hành viên phải thực hiện các chỉ tiêu đánh giá năng lực theo quy định của nhà máy

5. Quản lý máy móc thiết bị, hàng hóa

- Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ máy móc, thiết bị, nguyên liệu, hàng hóa thành phẩm, bán thành phẩm… tại máy mình chịu trách nhiệm vận hành.

- Thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của các máy móc, thiết bị và kịp thời phát hiện những hư hỏng, báo cho quản lý trực tiếp để xử lý.

- Đề xuất việc mua các thiết bị mới thay thế cho các máy móc, thiết bị không còn sử dụng được.

- Đảm bảo nguyên liệu, hàng hóa được sắp xếp đúng nơi quy định, không bị hư hỏng.

6. Phải tự sắp xếp thời gian tham gia các lớp đào tạo của nhà máy để nâng cao năng lực làm việc.

7. Các công việc khác
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN